Krinio Christaras | MMA Global

Krinio Christaras

Krinio Christaras
Head of Media MENAP
MONDELEZ INTERNATIONAL