Phan Bích Tâm | MMA Global

Phan Bích Tâm

Phan Bích Tâm
Giám đốc Quốc gia, Việt Nam, Myanmar & Campuchia
MMA Việt Nam

Bà Phan Bích Tâm hiện tại là Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Mobile Marketing (www.mmaglobal.com) tại Việt Nam. Niềm đam mê của của bà Phan Bích Tâm là có thể xây dựng được một môi trường tiếp thị di động sôi nổi và liên kết chặt chẽ nhằm biến thiết bị di động thành phương tiện thiết yếu kể từ năm 2013. 

Với hơn 12 năm kinh nghiệm, bà Tâm đã từng đảm đương nhiều vị trí khác nhau như Giám đốc Kinh doanh & Marketing, Giám đốc Kinh doanh vùng và Giám đốc điều hành ở các doanh nghiệp khác nhau. Trước khi gia nhập MMA, bà là một thành viên chủ chốt trong đội ngũ chiến lược cho dự án do Mekong Capital đầu tư và xuất sắc nâng mức doanh thu lên 500% chỉ sau 2 năm.  

Bà Tâm có hoài bão xây dựng cộng đồng, tạo ra ảnh hưởng và khuyến khích việc áp dụng tiếp thị di động lên cách mạng doanh nghiệp. Bà Tâm đã dẫn dắt chiến dịch CSR universal (Phi lợi nhuận https://www.csruniversal.org/) và giảng dạy ở VietnamMarcom, học viện marketing nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ngoài việc là 1 nhà tiếp thị, bà Tâm còn là một style coach đã được chứng nhận bởi Học Viện Style Coaching (https://www.stylecoachinginstitute.com/), bà yêu thời trang và tạo cảm hứng cũng như thay đổi cuộc sống bằng cái đẹp của thời trang. Bà Tâm tốt nghiệp MBA từ đại học Gloucestershire tại Anh Quốc.