Ralf Matthaes | MMA Global

Ralf Matthaes

Ralf Matthaes
Founder / Managing Director
Infocus Mekong Research

Raft đã sinh sống và nghiên cứu về Việt Nam từ 1994. Sau hơn 20 năm làm cho tập đoàn lớn, Raft đã thành lập Infocus Mekong Research, Agency đầu tiên lấy di động làm nền tảng nghiên cứu, chuyên về xu hướng người tiêu dùng, thâm nhập thị trường, phát triển thương hiệu chiến lược và thử nghiệm digital. Vào 2018, Raft thành lập công ty liên doanh với MiaoZhen Systems, tập doàn điều phối quảng cáo và lập kế hoạch lớn nhất Trung Quốc, hiện đã cung cấp hệ thống quản trị đo lường lợi nhuận đầu tư trên digital tại Việt Nam. Vào 1996, Ralf thành lập TNS Việt Nam, tiếp nối là Kantar Media & Worldpanel, TNS Campuchia và Myanmar, vào năm 2013, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám Đốc Vùng - Khu vực Mekong: Campuchia | Lào | Malaysia | Myanmar | Thái Lan | Việt Nam. Raft tốt nghiệp bằng danh dự tại Đại học Wilfred Laurier tại Canada. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng thương mại Canada và là uỷ viên hội đồng, Ông cũng là đại diện của ESOMAR Việt Nam từ 2010 đến 2016. Ralf là chuyên gia mảng xâm nhập thị trường, ngành hàng bán lẻ, FMCG và truyền thông cho khu vực Mekong.