Nguyễn Mạnh Hà | MMA Global

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà
Giám Đốc Phát Triển Kỹ Thuật Số
FrieslandCampina Việt Nam
Trước khi nắm giữ vị trí Digital Development Manager tại FrieslandCampina Việt Nam, sự nghiệp digital của Ông Hà trải đầy những chiến dịch và set-up digital, nhiều phân khúc sản phẩm, từ các mặt hàng sang trọng, dược phẩm, ngân hàng, dinh dưỡng. Tất cả tạo nên một Nguyễn Mạnh Hà tài cán trong ngành digital marketing (tại Việt Nam và quốc tế) thú vị cũng đầy thử thách ngày hôm nay. Với vai trò hiện nay trong ngành sữa - dinh dưỡng, Ông Hà luôn phấn đấu cho thành công của sự chuyển đổi mang tính kỹ thuật số của công ty và khả năng kỹ thuật số của bộ phận Consumer Marketing. Với mục tiêu tối hậu là ứng dụng marketing một cách chính xác cho tất cả các thương hiệu, Ông Hà tạo điều kiện cho digital media, phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống phân tích digital data để đáp ứng một cách đầy đủ hành trình khách hàng của từng thương hiệu riêng biệt, từ xây dựng thương hiệu đến đến áp dụng ecommerce và reward marketing. Và chính điều đó, kết nối các hoạt động online và offline với các phép đó hiệu quả hữu hình.