Le Ba An Binh | MMA
Le Ba An Binh
Head of Integrated Marketing Communication
Coca-Cola Vietnam

Ông Lê Bá An Bình hiện là Giám đốc Truyền Thông Tích Hợp cho Coca-Cola Đông Dương và cũng đang dẫn dắt một số dự án lớn Coca-Cola ASEAN.

Ông Bình bắt đầu sự nghiệp công việc thuần túy kỹ thuật: kỹ sư phần mềm. Ông đã thôi công việc này sau 2 năm để theo đuổi truyền thông – tiếp thị ngay khi nhận ra rằng ngay cả phần mềm tưởng là máy móc nhất cũng cần phải được xây dựng trên sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của con người. Ông đã liên tục đạt được các kết quả tốt đẹp cho tất cả các thương hiệu ông đã quản lý trong 10 năm tiếp theo như Yomost, Ovaltine, Con Bò Cười và Coca-Cola. Ông góp phần quan trọng việc xây dựng Coca-Cola thành thương hiệu được ưa thích nhất đối với giới trẻ Việt Nam (theo báo cáo TRU 2012) và là thương hiệu được yêu thích nhất trong dịp Tết trong 4 năm liên tục (theo báo cáo của MillwardBrown). Ông cũng giúp đia phương hóa chiến dịch Share a Coke với tên riêng đồng thời giúp Việt Nam trở thành thị trường đầu tiên trên toàn thế giới được tung ra mùa thứ hai của chiến dịch này với các biểu tượng cảm xúc.