Denise Thi | MMA
Denise Thi
Giám Đốc Điều Hành
Isobar Vietnam, Dentsu Aegis Network
Năm 2009, lúc chỉ mới 24 tuổi, Denise Thi sáng lập Emerald Consulting, và sau đó công ty này nhanh chóng trở thành Top 3 Best Consulting Agency trong 5 năm kể từ ngày thành lập. Đến năm 2015, Emerald sát nhập cùng Denstu Aegis Network và chính thức trở thành Isobar Việt Nam vào tháng 4 2016. Isobar được Forrester vinh danh là World Best Digital Marketing Agency trong báo cáo The Forrester Wave: Digital Experience Service Provider (Báo cáo Quý 4 2015). Isobar Việt Nam hiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chiến lược tiếp thị số, quản lý quan hệ khách hàng, các chiến dịch tiếp thị với mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các chiến dịch tiếp thị số cho các đối tác địa phương và cả quốc tế.