Toàn Nguyễn Đình | MMA Global

Toàn Nguyễn Đình

Toàn Nguyễn Đình
Phó Tổng Giám Đốc Marketing
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage

Ông Toàn hiện là Phó Tổng Giám Đốc Marketing, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage. Trước đó Ông giữ các vai trò trọng yếu như Phó Tổng Giám Đốc Marketing – Masan Beverage, Giám đốc Marketing – Masan, Giám đốc Marketing khu vực Indochina của Vinataba – Philip Morris, và cũng từng là CMO của Masan Foods, dẫn dắt công ty đạt giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất từ 12/2008 đến tháng 9/2011. Trong suốt 9 năm làm việc tại Unilever, Ông Toàn đã từng giữ chức vụ Giám đốc Tiếp thị Tiêu dùng của các ngành hàng Chăm sóc Gia Đình, Chăm sóc cá nhân, Retail Innovations… Trong thời gian đó, Ông đã giành được nhiều giải thưởng danh giá của Unilever khu vực, như giải “Regional Golden Award”, giải thưởng “Global Path To Grow” nổi tiếng, giải bạc “Asia’s Best Brand Experience”. Ông cũng là người khởi xướng chiến dịch marketing nổi tiếng “OMO Tết”và “Dirt is Good” của Unilever tại Việt Nam. Và từng nắm vai trò Quản lý Thương Hiệu Vim và Sunlight, anh đã giúp đưa Sunlight lên vị trí số 1 tại thị trường. Và đáng nói nhất - Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất có mặt trong thành phần 50 Ban giám khảo Asia Marketing Effectiveness (AME) 2013.