Thong Nguyen | MMA
Thong Nguyen
Chief Client Officer
Dentsu Redder

Thông Nguyễn hiện là Giám Đốc phụ trách khách hàng tại Dentsu Redder. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, Thông đã phụ trách các hoạt động truyền thông cho hơn 70 thương hiệu của 12 ngành hàng khác nhau tại thị trường Việt Nam.

Thông đã cùng với Dentsu Redder giành được hơn 50 giải thưởng quảng cáo, trong đó có hơn 15 giải thưởng của Smarties Châu Á & Việt Nam.