Tạ Hương | MMA
Tạ Hương
Giám Đốc Truyền Thông Số
Mindshare Vietnam
Cô Tạ Hương hiện là giám đốc truyền thông số của Mindshare Việt Nam. Cô chuyên về Products and Innovations, là mối nối của các nền tảng truyền thông số đa phương tiện, và bảo đảm các chiến dịch được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trách nhiệm của Tạ Hương là mang ý tưởng và chiến lược số đến với khách hàng lớn nhất của của Mindshare: Unilever; và đồng thời phát triển nguồn lực chuyên môn của công ty. Sự nghiệp của Tạ Hương bắt đầu với ngành mobile từ năm 2005, đến 2010 cô bước sang thế giới sáng tạo số với các agency và đến 2013, cô tham gia vào ngành truyền thông. Tại Mindshare Việt Nam, cùng với đồng nghiệp của mình, cô đã đóng góp vào thành công của công ty bằng 2 giải thưởng Global MMA, 2 giải khu vực APAC, và 17 giải thưởng khác tại MMA Việt Nam trong 2014-2015. Về cá nhân, Tạ Hương đạt giải nhì của “Southeast Asia Channel / Engagement Planner of the Year 2015” – giải thưởng truyền thông và quảng cáo danh giá nhất trên toàn khu vực châu Á Thái Bình Dương của Campaign Asia.