Santhosh Mahendiran | MMA Global
Santhosh Mahendiran
Giám đốc Khối Dữ liệu & Phân tích
Techcombank

Santhosh Mahendiran có hơn 20 năm kinh nghiệm trên toàn cầu tập trung vào dữ liệu, phân tích và kỹ thuật số. Ông Mahendiran chịu trách nhiệm về “tất cả dữ liệu” tại Techcombank, từ phân tích, kỹ thuật và máy học đến quản trị, lợi nhuận hóa dữ liệu và quan hệ đối tác dữ liệu. Ông là thành viên trong Ban Điều hành của ngân hàng.

Cho đến gần đây, ông Mahendiran đã làm việc cho Ngân hàng Standard Chartered, Singapore, với tư cách là Giám đốc Điều hành và Giám đốc toàn cầu về nền tảng công nghệ kỹ thuật số. Tại Standard Chartered, ông cũng là Giám đốc toàn cầu về hỗ trợ phân tích và Giám đốc toàn cầu về quản lý dữ liệu doanh nghiệp; trong những vai trò này, ông chịu trách nhiệm về chiến lược, thiết kế, phát triển và cung cấp nền tảng quản lý dữ liệu doanh nghiệp cho toàn ngân hàng. Trước khi làm việc tại Standard Chartered, ông Mahendiran từng đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao khác nhau tại Citibank, Singapore, bao gồm Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm phân phối, triển khai và hỗ trợ các kho dữ liệu ở khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trải dài 15 quốc gia. Trong vai trò cuối cùng của mình tại Citibank, ông đã dẫn dắt nhóm phát triển tiên phong về hệ thống onboarding khách hàng bằng màn hình cảm ứng đầu tiên trên thế giới tại Citibank, Nhật Bản. Ông Mahendiran có song bằng thạc sĩ về ứng dụng máy tính và kỹ thuật phần mềm của Đại học Quốc gia Singapore.