Rohit Dadwal | MMA Global

Rohit Dadwal

Rohit Dadwal
Managing Director
MMA APAC
@rohitdadwal

Rohit hiện đang là Giám đốc khu vực của Hiệp hội Mobile Marketing toàn cầu. Là một người có tầm nhìn xa và với hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành Internet, Mobile và số hóa, Rohit đã đóng góp nhiều vào sự phát triển của Hiệp hội Mobile Marketing trong khu vực, tăng cường kết nối các quan hệ của các nhà lãnh đạo ngành và các chủ doanh nghiệp lớn. Trước khi tham gia các hoạt động của Hiệp hội trong khu vực, Rohit đã có 9 năm làm việc tại Microsoft với vị trí là Giám đốc công nghệ nền tảng mobile. Trước đây, Rohit cũng đã làm việc cho Hãng viễn thông Bharti tại Ấn độ và Hãng IPSII – một công ty liên doanh của VSNL, nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất tại Ấn Độ.

Là một người tâm huyết và nhiệt tình phát triển ngành Mobile Marketing, Rohit đã tham gia vào Ban chấp hành Hiệp hội quảng cáo số và là cố vấn cho Hiệp hội tiếp thị qua Internet và Mobile tại Phillipines (IMMAP) và IDBYTE.