Prashant Choudhary | MMA
Prashant Choudhary
Giám đốc Kinh Doanh - Đông Nam Á
InMobi
@prashantvida

Với vị trí làm việc hiện tại, Prashant đảm trách doanh thu cho InMobi khu vực Đông Nam Á. Ông gia nhập InMobi vào năm 2010, với vai trò Giám đốc Kinh doanh tại Ấn Độ, trước khi ông chịu trách nhiệm về doanh thu cho thị trường Đông Nam Á.

Prashant mang đến cho InMobi những hiểu biết sâu sắc về ngành truyền thông kỹ thuật số với chuyên môn quảng cáo di động, đã được áp dụng hiệu quả tại thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á. Tại Indonesia, Prashant đảm trách việc xây dựng vị thế cho InMobi giúp InMobi nhanh chóng trở thành công ty dẫn đầu cho đến nay. Sau khi làm việc tại Indonesia năm 2012 và xây dựng chiến lược của công ty hướng đến các thị trường mới nổi tại Đông Nam Á, Ông chuyển sang đảm nhận vị trí Giám Đốc Kinh Doanh khu vực Đông Nam Á.