Phil Worthington | MMA
Phil Worthington
GIám Đốc Điều Hành
Millward Brown
Trong cương vị giám đốc điều hành của Millward Brown Việt Nam, Phil Worthington là người dẫn dắt sự phát triển của công ty tại Việt Nam. Tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu thị trường từ năm 1994, Phil là một trong chuyên gia hàng đầu trong việc xây dựng thương hiệu ở Việt Nam. Chuyên môn của ông là nghiên cứu thương hiệu và ảnh hưởng của chiến lược truyền thông trong môi trường truyền thông đa phương tiện. Xen kẽ trong thời gian tại Việt Nam, Phil cũng tham gia vào nghiên cứu thị trường cho các công ty ở Myanmar (1997), Anh Quốc (1999-2001), và Thái Lan (2004-2007) và có hiểu biết sâu sắc về tiếp thị ở thị trường Đông Nam Á. Ông luôn là diễn giả chính của các sự kiện về thương hiệu và tiếp thị ở Việt Nam và nước ngoài.