Nitin Gajria | MMA Global

Nitin Gajria

Nitin Gajria
Giám đốc điều hành - Viêt Nam / Campuchia / Lào
Google Việt Nam

Nitin Gajria hiện là Giám đốc điều hành tại Google Việt Nam. Trước khi bắt đầu công tác Việt Nam vào tháng 1 2016, Nitin chịu trách nhiệm điều hành YouTube tại Ấn Độ và Đông Nam Á trong 2 năm. Và trước khi tham gia vào Google, Nitin đã dành 13 năm xây dựng thương hiệu tại P&G và Mead Johnson. Ông luôn dâng trào đam mê trong việc dùng sức mạnh của internet để hoàn thiện cuộc sống.