Nguyễn Thái Hải Vân | MMA Global

Nguyễn Thái Hải Vân

Nguyễn Thái Hải Vân
Giám Đốc Điều Hành
Grab Việt Nam

Bà Hải Vân là một nhà xây dựng thương hiệu đầy nhiệt huyết cùng với niềm tự hào dân tộc. Trong suốt 14 năm phát triển sự nghiệp tiếp thị tại tập toàn FMCG lớn nhất Việt Nam, Unilever, kinh nghiệm của bà Hải Vân phong phú trong nhiều ngành hàng và quốc gia khác nhau. Khởi đầu tại Việt Nam, Bà đã dẫn dắt nhiều thương hiệu trở thành biểu tượng như Sunlight, Dove, Clear, OMO vào những năm 2000. Trong suốt 3 năm kinh nghiệm quản lý nhãn hàng Clear ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông, bà Hải Vân đã có những có cơ hội quý báu trở thành người Việt Nam đầu tiên tại Unilever vượt qua thử thách lịch sử của FMCG với thành công đẩy mạnh thương hiệu từ khu vực Đông Nam Á ra toàn cầu (Đông sang Tây). Trong suốt sự nghiệp của mình, bà đã chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh truyền thông tại thị trường Việt Nam, cùng với nhiều thương hiệu biểu tượng mà bà đã xây dựng, bà tận hưởng niềm vui thích trải nghiệm những thử thách mới và biến những thay đổi này thành bàn đạp tạo ra xu hướng cho người tiêu dùng. Đam mê lớn nhất của bà trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu là được mang chất xám thương hiệu từ Việt Nam đến với thương trường thế giới.