Nguyễn Hải Triều | MMA Global

Nguyễn Hải Triều

Nguyễn Hải Triều
Sáng lập viên & CEO
PrimeData.ai

Sáng lập viên & CEO của PrimeData.ai – một trong những nền tảng CDP & trải nghiệm khách hàng đa kênh đầu tiên từ Việt Nam, trụ sở Singapore.

Mr. Triều Nguyễn là sáng lập viên của nhiều giải pháp và nền tảng công nghệ phân tích dữ liệu – tiếp thị MXH và Digital, và cũng là diễn giả thường xuyên với 22 năm kinh nghiệm giúp các thương hiệu Việt Nam và thế giới về công nghệ tiếp thị số và dữ liệu, truyền thông số từ những năm 2001 đến nay.

Mr. Triều Nguyễn là đồng sáng lập và CEO của nền tảng Social Listening hàng đầu Việt Nam (thuộc YouNet Media, Buzzmetrics). Ông cũng từng là đồng sáng lập và là C-level của PYCOGROUP,  WADA search engine.

Mr. Triều Nguyễn vừa là.MBA và Thạc Sỹ Khoa Học Máy Tính và MBA của trường ĐH Hawaii (Mỹ) và Đại Học Bách Khoa;