Long Tran | MMA
Long Tran
Co-Founder & CEO
New Pine Multimedia Technologies (NPT Group)

Anh tốt nghiệp MBA tại United Business Institute (Bỉ) cùng hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếp thị & Phát triển sản phẩm kỹ thuật - công nghệ.

Anh từng đảm nhận vai trò nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị  các công ty  về viễn thông và công nghệ Việt Nam . Là đối tác thành lập các dịch vụ viễn thông và công nghệ với tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) cũng như và hiện là nhà đồng sáng lập, đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tại NPT Group - doanh nghiệp hướng đến việc xây dựng chiến lược, cung cấp giải pháp truyền thông cho các thương hiệu, song song phát triển, sở hữu các nền tảng công nghệ, phân tích quản lý cơ sở dữ liệu.