Arup Bansal | MMA
Arup Bansal
Giám đốc điều hành
MEC Management
Arup sở hữu 2 bằng cử nhân và một bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm và đã dành phần lớn sự nghiệp làm việc trong ngành FMCG và các công ty truyền thông tại Ấn Độ. Ông khởi đầu hành trình tại Việt Nam bằng cách từ bỏ vị thế khách hàng và làm việc với vị thế agency. Ông đã làm việc tại Việt Nam gần 3 năm (bắt đầu từ tháng 7 năm 2012) và đang nắm giữ vị trí Giám Đốc Điều Hành của MEC, thuộc Group M, một trong những agency về truyền thông hàng đầu tại Việt Nam. Ông đã triển khai nhiều chiến dịch thành công và đang xây dựng MEC trở thành đối tác đáng tin cậy nhất đối với khách hàng.