Grab Company Limited (Vietnam) | MMA Global

Grab Company Limited (Vietnam)

Grab Company Limited (Vietnam)

Grab là một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore cung cấp các dịch vụ vận chuyển và đi lại bằng xe hơi tại Singapore và các quốc gia Đông Nam Á khác như Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia. 

Ecosystem: 
Seller

MMA Program Participation

This company is not currently participating in any MMA programs.