Forbes Việt Nam Business Forum 2016: Vượt Qua Thử Thách

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Tổ chức tại Việt Nam lần thứ 3, diễn đàn kinh doanh thường niên của Forbes Việt Nam năm nay với chủ đề “Vượt Qua Thử thách” là nơi để những nhà lãnh đạo hàng đầu của chính phủ và giới doanh nghiệp gặp nhau, thảo luận những vấn đề quan trọng nhất đối với sức khỏe nền kinh tế và doanh nghiệp. Diễn đàn sẽ là nơi lãnh đạo Chính phủ đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những nút thắt về chính sách và môi trường kinh doanh đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ các cơ hội kinh doanh, liên kết, kinh nghiệm quản trị, xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, và trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ 5, ngày 29 tháng 9, 2016

13:00     Đăng ký

14:00     Phát biểu khai mạc

14:15     Phát biểu diễn văn chính

14:30     Đối thoại chính phủ và doanh nghiệp: Xây dựng Tương lai Bền vững

15:30     Networking break

16:00     PHIÊN THẢO LUẬN 1: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

16:50     PHIÊN THẢO LUẬN 2: Xây dựng năng lực sáng tạo

17:40     Tiệc nhẹ

19:00     Tiệc tối - Lễ Vinh danh 50 Công ty Niêm Yết tốt nhất Việt Nam 2016

20:00     Đối thoại: Chia sẻ ý tưởng

20:30     Kết thúc

ĐĂNG KÝ

Khách tham gia chương trình Forbes Việt Nam - Business Forum 2016 được giới hạn cho một số chức danh nhất định (như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, CEO, Tổng Giám đốc, Giám Đốc). Phí tham dự: 11.000.000 VND bao gồm toàn bộ chương trình hội thảo Forbes Việt Nam - Business Forum.

Thông tin chi tiết: http://event.forbesvietnam.com/businessforum2016/

Others