Tổng quan

TÁI THIẾT TIẾP THỊ DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Tầm quan trọng của người dùng di động và thiết bị số là không thể chối cải. Họ đang thúc đẩy thế giới số chuyển mình với sự can dự nhiều hơn của thiết bị di động và yêu cầu nhiều hơn nữa trải nghiệm di động cho từng cá thể người dùng. Vậy nên, thông qua cuộc chuyển mình này, các thương hiệu cần phải tái thiết công cụ mobile marketing sao cho đáp ứng được nhu cầu của thế hệ người dùng ưu tiên di động này. Như một phần của sự chuyển đổi này, mobile marketing đã vượt ra khỏi phạm vi thiết bị. Các marketer cần tiếp cận khách hàng thông qua các chiến thuật tối ưu hoá, kêu gọi, tương tác, thông tin vị trí, quản lý dữ liệu và chiến lược chuyển đổi của mobile marketing. Chương trình M-Marketers tới đây sẽ có hơn 12 diễn giả hàng đầu đến từ trong và ngoài nước để chia sẻ về những hệ thống thực hành tốt nhất cho các ngành khác nhau, cũng như những thử thách tại lúc này và sự liên hệ giữa những công cụ khác; đồng thời, cũng là để hiểu rõ thêm về điểm tiếp cận trong hành trình của khách hàng thông qua thời gian thực, tiếp thị theo ngữ cảnh; và mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng ROI trong bối cảnh kinh tế Việt Nam.