Hội đồng MMA

Nhân viên của các công ty thành viên có đủ điều kiện để tham gia vào Hội Đồng MMA. Để tham gia Hội Đồng, liên hệ với [email protected]

Hội Đồng MMA và các nhóm công tác sẽ tiến hành thảo luận về các vấn đề quan trọng của phân khúc ngành, công nghệ và các vấn đề kinh doanh cụ thể. Hội Đồng và các nhóm công tác liên tục phát triển và thực hiện các sáng kiến của ngành, nhằm phản ánh nhu cầu trong phát triển sáng kiến và của các thành viên. Thành quả hoạt động của Hội đồng chính là những hướng dẫn và các ứng dụng ngành, nhiều tài liệu có ở đây.

Ban Đào tạo thị trường & Chương trình chứng nhận

Phát triển một chương trình chứng nhận cấp ngành cho các chuyên gia tiếp thị di động tại Việt Nam.

Đề xướng các khóa học dài hạn để bắt kịp nhu cầu học hỏi của cộng đồng quảng cáo và học viên. Phát triển và hình thành trung tâm Mobile Marketing tại thị trường Việt Nam.

Cộng tác với các Hội Đồng khác để thực hiện các chương trình workshop và hội thảo thích hợp.

 

Đồng chủ tịch:

Jacob Kvist - Group M

Phan Đặng Trà My - Admicro.

 

Công ty thành viên:

Admicro

Adtima - Leader in Mobile

Aka Digital

Centech

Friesland Campina Việt Nam

GET

Group M

Kantar Media

M Target Asia

Unilever

Vietguys

Vserv

Zenith Optimedia

 

Ban Hướng dẫn quảng cáo di động: Đo lường và tiêu chuẩn quảng cáo

Xác định và chuyển hóa các phương pháp thực hành tốt nhất vào việc đo lường và thu thập dữ liệu kết hợp với website xây dựng thông tin thị trường từ nhận biết đến tương tác và lòng trung thành khách hàng.

Phát triển phương pháp đo lường thông minh cho quảng cáo mobile; hiểu chính xác mobile có thể phục vụ, đếm, lọc và báo cáo dữ liệu.

Xây dựng các tiêu chuẩn kích thước quảng cáo trên mobile cũng như cung cấp các hướng dẫn trên các platforms khác nhau như máy tính bảng, để giúp người mua và bán dễ dàng thực hiện.

 

Đồng chủ tịch:

Etienne Ricco - Zenith Optimedia

Nguyễn Anh Tuấn -Adtima (Leader in Mobile)

 

Công ty thành viên:

Adtima - Leader in Mobile

Centech

GET

Gmark Corp.

Goldsun Focus Media

Group M

Incom Sài Gòn 

Kantar Media

M Target Asia

Unilever

Viber

Vietguys

Vserv

Zenith Optimedia

 

Ban nghiên cứu: Phân tích, Số liệu và Đo lường

Đo lường quy mô thị trường và hành vi người tiêu dùng trong quảng cáo mobile 

Hiểu kỳ vọng của nhãn hàng và các nhà tiếp thị trên phương tiện truyền thông mobile 

 

Đồng chủ tịch:

Trần Thị Thanh Mai - Kantar Media

Satya Ghosh - Unilever

 

Công ty thành viên:

Admicro

Adtima - Leader in Mobile

Aka Digital

Centech

eBrand

Friesland Campina Việt Nam

GET

Goldsun Focus Media

Incom Sài Gòn

Group M

Kantar Media

M Target Asia

Unilever

Viber

Vietguys

Vserv

Zenith Optimedia