Hiệp Hội Mobile Marketing Việt Nam

MMA Việt Nam thành lập với mục tiêu hiện thực hóa sứ mệnh của MMA Toàn Cầu tại địa Phương.

MMA Việt Nam ra đời thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành và các tổ chức thông qua việc áp dụng thực tiễn tiếp thị mobile và giảm thiểu các va chạm thị trường. Để thực hiện điều này, Hiệp hội Mobile Marketing Việt Nam (MMA Việt Nam) cũng sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính sau:

1/ Các sáng kiến & nghiên cứu chiến lược: MMA Việt Nam tạo điều kiện cho các liên minh trong ngành và tổ chức các cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy sự phát triển các kỹ thuật và các framework, các ví dụ thực tiễn & các hướng dẫn, và cuối cùng là phát triển thành các tiêu chuẩn và các điều khoản. Thêm vào đó, các nghiên cứu của Hiệp hội Mobile Marketing sẽ cung cấp các thống kê về sự ảnh hưởng của mobile đến việc tiếp thị, kinh doanh và quản lý, và ra quyết định.

2/ Đào tạo & xuất bản ấn phẩm: MMA Việt Nam phát triển và phổ biến các tài liệu nghiên cứu cho các thành viên để tăng các kỹ năng và kiến thức về chiến lược (tại sao), sáng tạo (cái gì), và thực hiện (như thế nào và khi nào) của việc tiếp thị mobile. Các nguồn tài nguyên đào tạo của MMAViệt Nam bao gồm các khóa học trực tuyến, các case study, video, các tài liệu báo cáo, và các giải pháp tùy biến được phát triển trong việc phối hợp với các công ty thành viên

3/ Hội thảo & các chương trình: MMA Việt Nam cung cấp một mạng lưới các hội thảo, sự kiện toàn cầu, khu vực và địa phương cùng với các chương trình trao giải thưởng. Để hỗ trợ sự phát triển của các công ty thành viên, các nhân viên của họ, và toàn bộ cá thể trong ngành, MMA Việt Nam thiết lập một chương trình hỗn hợp bao gồm việc phối hợp các chuyên gia trong ngành, sự trao đổi khả năng, cùng với việc xây dựng quan hệ đối tác và phát triển kinh doanh.