Saby Mishra | MMA
Saby Mishra
CEO
J.Walter Thompson Vietnam
Một lãnh đạo doanh nghiệp, một nhà cộng tác hàng đầu luôn hướng đến sự phát triển tiên phong trong khu vực Đông Nam Á và dày dặn kinh nghiệm về mạng lưới Lowe and J.Walter Thompson, dẫn đầu các giải thưởng văn phòng, làm việc nhóm và các thương hiệu đẳng cấp hàng đầu thế giới (Omo, Domestos, Gillette, Magnum, Cometto, Cathay Pacific hàng đầu , MarutiSuzuki, Nescafe, Pepsi, Suntory, Ben & Jerry). Là một người đam mê về tìm hiểu, thu nhập dữ liệu và xây dựng thương hiệu để tạo điểm nhấn trong việc mở rộng chủng loại và sự yêu thích dành cho nhãn hàng. Được biết đến như một nhà chiến lược, một lãnh đạo thực tế với một sự yêu mến mạnh mẽ cho các hành động và khả năng tạo ra động lực và khả năng mở rộng thị trường.