Credits

Ilke Lengerli, Account Manager, KocZer
Irem Ucar, Planning, KocZer
Kubra Cetin, Operation, KocZer
Emre Atalay, Operation, Koczer
Esra Arslanbas Kaynak, Otokoc Marketing Manager, Otokoc Otomotiv
Gizem Hosan, Marketing Specialist, Otokoc Otomotiv
Goksu Ulukaya, Account Manager, Yandex